Komunikat nr 6 - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców klas VII - VIII Szkół Podstawowych

Uczestnictwo :
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2004 i 2005 roku
- zespół składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców

Program zawodów :
- sztafetowy bieg dziewcząt – 6 x 600 m – godz. 12.30
- sztafetowy bieg chłopców – 6 x 600 m – godz. 12.50

Przeprowadzenie zawodów :
- bieg zostanie rozegrany w formie sztafety
- zawodniczki / zawodnicy biegnący na pierwszej zmianie, biegną ze startu wspólnego
- ostatni zawodnik ma przypiętą wstążkę lub szarfę

Uwagi końcowe :
- proszę przybyć co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów
- organizator nie zapewnia szatni
- zespoły biorące udział w biegach przełajowych posiadają pałeczkę sztafetową
- biegamy bez kolców
- opiekunowie drużyn dostarczają do organizatora zawodów listę startową zawodniczek / zawodników, podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w – f.

Zawody zaliczane są do całorocznego współzawodnictwa sportowego.

Copyright © 2018 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search