środa, 02 październik 2019 09:22

Ruszają zapisy do XX Mistrzostw Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły

Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczyna zapisy do XX Mistrzostw Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły. Turniej rozpocznie się 23 listopada 2019 r. Przedstawiamy regulamin rozgrywek. 

 

XX Mistrzostwa Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły 

Regulamin

I. Organizator.
- Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

II. Współorganizator
- Urząd Miasta Bartoszyce
- Starostwo Powiatowe Bartoszyce

III. Miejsce i termin.
- Hala Sportowa przy ul. Limanowskiego
- rozpoczęcie turnieju 23 listopada 2019

IV. Cele turnieju
- umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
- promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców powiatu Bartoszyce
- integracja społeczności lokalnej

V. Warunki uczestnictwa.
- wpisowa opłata drużyny wynosi 300 zł, w przypadku wycofania się z turnieju wpisowa zostaje w budżecie imprezy.
- ilość miejsc ograniczona do 16 zespołów
- rozgrywki są przeznaczone dla amatorów i dla klubów sportowych z powiatu i z zaprzyjaźnionych klubów powiatów ościennych
- ukończone 16 lat – zgoda rodziców/opiekunów/, organizator ma prawo do zweryfikowania danych

VI. Zgłoszenia do rozgrywek.
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- nazwę drużyny,
- imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 14 osób) wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/kierownik drużyny (druki u organizatora).
2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.15.00 /decyduje kolejność wpłat wpisowego/ tel. 793 798 401, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

VII. System rozgrywek.
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany na stronie bosir.pl oraz na bartoszyce.wm.pl. Mecze rozgrywane będą w soboty i niedziele / w zależności od ilości zgłoszonych zespołów/

VIII. Przepisy i skład drużyny.
1. Zespoły rywalizują w 5 osobowych składach ( bramkarz i czterech zawodników w polu).
2. Jeśli cała drużyna nie posiada jednolitych koszulek, to zobowiązana jest do założenia koszulek dostarczonych przez Organizatora /czyli znaczników/
3. W zespole mogą grać zawodnicy, którzy zostali wpisani do formularza zgłoszeniowego – max 14 zawodników.
4. Do protokołu meczowego kapitan może dopisać zawodnika /z wpisaniem również do formularza zgłoszeniowego/, w przypadku gdy w formularzu nie była podana pełna lista 14 zawodników. Nie można wykreślać i dopisywać innych zawodników gdy na formularzu została podana kompletna lista 14 zawodników.
5. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.
6. Czas gry 2 x 20 min. + 5 min. Przerwy.
7. Godzina podana w terminarzu jest godziną podaną meczu. Drużyny, która spóźnią się na rozpoczęcie meczu więcej niż 5 minut otrzymują walkower.
8. Minimalna ilość zawodników na boisku w momencie rozpoczęcia spotkania – 4 zawodników.
9. W wypadku nie spełnienia przez drużynę pkt.6 i 7 regulaminu, zespół w danej kolejce zostanie ukarany walkowerem (5:0).
10. Drugi walkower skutkować będzie wykluczeniem drużyny z zawodów. Organizator nie zwraca drużynie wykluczonej wpłaty wpisowego.
11. Mecz rozgrywany jest bez zatrzymywania czasu z wyjątkiem kontuzji zawodnika, wtedy o zatrzymaniu czasu decyduje sędzia zawodów.
12. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
13. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii lub z poza linii boiska /zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się co najmniej 2 metry od piłki , w przeciwnym razie otrzyma kare 1 min/.
14. Rzut karny z 7 metrów za przewinienie w polu karnym ( pole 6 m do gry w piłkę ręczną).
15. Po każdych sześciu faulach zespół zostaje ukarany rzutem karnym z 9 metrów, za następny faul jest przyznawany rzut karny.
16. Zabrania się wchodzenia w przeciwnika tzw. wślizgiem
17. Obowiązuje gra w miękkim obuwiu.
18. Na ławce rezerwowych zasiadają tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, przebrani w stroje i gotowi do gry oraz jedna osoba z kierownictwa drużyny
19. Zmiana – zawodnik, który wejdzie wcześniej niż zawodnik schodzący – kara 1 min.
20. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
21. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
- liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
- korzystniejsza różnica bramek
- większa liczba strzelonych goli
- losowanie.
22. Kary dyscyplinarne:
- upomnienie ( kara 1 min)
- żółta kartka ( kara 2 min )
- zawodnik ukarany drugą żółtą kartką w jednym meczu otrzymuje kartkę czerwoną . Zespół gra w niekompletnym składzie przez 5 minut
- czerwona kartka – kara meczu dla zawodnika. Zespół gra w nie kompletnym składzie przez 5 minut
- czas kary liczony jest z chwilą rozpoczęcia akcji
- kara dyskwalifikacji zawodnika z turnieju będzie miała miejsce wówczas, gdy zawodnik w sposób czynny znieważy sędziego, przeciwnika a nawet współzawodnika
- walkower – wynik 5:0
- w przypadku, gdy drużyna przegra dwa mecze walkowerem zostaje skreślona z turnieju, bez zwrotu wpisowego, a w przypadku gdy rozegrała mniej niż 50% meczy, rozegrane mecze uznaje się jako nie odbyte
- zawodnik wszczynający bójki podczas mecz, bezpośrednio po jego zakończeniu lub z ławki rezerwowych, bądź bierze w niej udział zostaje zdyskwalifikowany do końca rozgrywek

IX. Postanowienie końcowe.
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
2. Kapitan zespołu, podpisując protokół przed meczem jest odpowiedzialny za faktyczny stan wpisanych zawodników i osoba grająca nie wpisana do protokołu meczowego, powoduje walkower!!!
3. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
4. Zawodnicy, sędziowie ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność.
6. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osobę.
7. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz spożywania ich podczas rozgrywek na hali.
8. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
9. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki.
10. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
11. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia , przed meczem , ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników.
12. W razie zaistnienia innych nie przewidzianych okoliczności w trakcie spotkania, na wniosek kapitana drużyny, do momentu zakończenia spotkania, sędzia /organizator/ rozstrzyga zaistniałą wątpliwość tuż po zakończeniu spotkania. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty nie będą weryfikowane.
13. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora,
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.

X. Nagrody i wyróżnienia.
1. Każda drużyna otrzyma puchar wg zajętego miejsca.
2. Medale dla trzech pierwszych zespołów.
3. Przewidziane są także statuetki i nagrody rzeczowe dla:
- najlepszy strzelec - zawodnik z największą ilością strzelonych bramek / przy równej ilości bramek dwóch i więcej zawodników decyduje wyższe miejsce zespołu w tabeli. W razie zdobycia tej samej ilości bramek przez zawodników z tej samej drużyny – o wyborze decyduje kapitan zespołu /
- najlepszy bramkarz – bramkarz, który ma mniejszą ilość wpuszczonych bramek w danym zespole / przy równej ilości bramek dwóch i więcej bramkarzy decyduje wyższe miejsce zespołu w tabeli. Pod uwagę brani będą bramkarze , którzy bronili w 75% meczy.
4. Na zakończenie turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe wśród wszystkich zawodników. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika podczas losowania.

XI. Puchar Fair Play.
Zespół który zgromadzi najmniejsza ilość punktów otrzymuje w/w puchar.
Punktacja:
1 pkt. – faul / zliczany do rzutu karnego/
2 pkt. – upomnienie 1 minutowe
5 pkt. – żółta kartka
8 pkt. – czerwona kartka
10 pkt. – walkower

Ostatnio zmieniany środa, 02 październik 2019 09:22
Copyright © 2018 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search